Szanowni Państwo, drodzy wyborcy!

15 października 2023 roku zostałam przez Was wybrana do pełnienia mandatu Senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymałam 81986 głosów poparcia od mieszkańców Bytomia i Zabrza, czyli miast mojego okręgu wyborczego. Za wszystkie głosy bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do zapoznania się z informacjami o mojej pracy parlamentarnej.

O mnie

Halina Bieda – Senator RP

W Senacie
Kontakt

Ze Śląska do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Najważniejsze wydarzenia w moim życiu zawodowym

Urodziłam się 6 października w Chorzowie.

1962 r.

1986 r.

Ukończyłam studia geograficzne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością nauczycielską – kształtowanie i ochrona środowiska.

1986-2006 r.

W wielu bytomskich liceach uczyłam geografii oraz wiedzy o obyczajach – mojego autorskiego przedmiotu.


Byłam założycielem Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej, które koordynowało pracę ponad 40. klubów europejskich w Bytomiu.

2006-2012 r.

Zostałam radną Rady Miejskiej w Bytomiu.

W latach 2006 - 2012 byłam zastępcą Prezydenta Bytomia, a w 2012 r. pełniłam funkcje Prezydenta i Rady Miejskiej Bytomia.

2012-2014 r.

Byłam dyrektorem operacyjnym i prezesem spółki Armada Development, zajmującej się rewitalizacją zdegradowanych terenów pokopalnianych.

2014-2020 r.

Pełniłam funkcję dyrektora Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Sprawowałam mandat radnej Sejmiku Województwa Śląskiego.

2014-2019 r.

15.10.2023 r.

Zostałam wybrana do pełnienia kolejnej kadencji jako Senator RP.

2019 - 2023 r.

Sprawowałam mandat Senatora RP, głosem wyborców z Bytomia i Zabrza.

Foto: Kancelaria Senatu i prywatne archiwum

Moja aktywność senatorska

to przede wszystkim udział w posiedzeniach Senatu i pracach komisji oraz zaangażowanie w sprawy lokalne mojego okręgu wyborczego

71

Oświadczenia senatorskie

67

Posiedzenia Senatu

252

Wystąpienia na posiedzeniach Senatu

Stan na 15.10.2023 r.

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu

Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie i opracowywanie spraw dotyczących: neutralności klimatycznej, bioróżnorodności, gospodarki w obiegu zamkniętym, strategii przemysłowej na rzecz klimatu, inteligentnego i zrównoważonego transportu, adaptacji do zmian klimatu, w tym ochrony przed powodzią i suszą, strategii „od pola do stołu”, udziału w kształtowaniu polityki klimatycznej, wdrażania polityki klimatycznej w Polsce.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Przedmiotem działania komisji są: prawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe, rozpatrywanie petycji kierowanych do Senatu i jego organów.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Przedmiotem działania komisji są: opieka nad Polonią i Polakami za granicą, migracja obywateli polskich, w szczególności do państw członkowskich Unii Europejskiej, więzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą.

 • Parlamentarny Zespół ds. Dzieci
 • Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży
 • Parlamentarny Zespół ds. Naprawy Rzeczypospolitej
 • Parlamentarny Zespół ds. Województwa Śląskiego
 • Parlamentarny Zespół ds. Zawołanych po Imieniu
 • Parlamentarny Zespół ds. Edukacji Przyszłości
 • Parlamentarny Zespół „Grupa Schumana”

Zespoły parlamentarne

 • Senacki Zespół ds. Międzynarodowej Wymiany Doświadczeń Samorządowych
 • Senacki Zespół ds. Rozwoju Województwa Śląskiego
 • Senacki Zespół Samorządowy

Zespoły senackie

 • Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna
 • Polsko-Marokańska Grupa Przyjaźni
 • Polsko-Albańska Grupa Parlamentarnej
 • Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna
 • Senacka Grupa Polsko-Hiszpańska
 • Senacka Grupa Polsko-Niemiecka

Grupy

Biuro Senatorskie

Rynek 19

41-902 Bytom

tel.: +48 575 303 012

e-mail: biuro@halinabieda.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Senator Halina Bieda, 41 – 902 Bytom, Rynek 19.

Godziny pracy

Poniedziałek: 9:00 – 16:00

Wtorek: 9:00 – 16:00

Środa: 10:00 – 18:00

Czwartek: 9:00 – 16:00

Piątek: 10:00 – 16:00

Zasady przetwarzania danych osobowych


©2023 halinabieda.pl | Strona została stworzona w platformie Landingi